قوانین جدید برای مردم موصل...

- آرایشگاه های مردانه باید تعطیل شود و جوانان حق ندارند به کوتاه کردن موهایشان بپردازند.
- نشستن دختران روی صندلی ممنوع است زیرا صندلی مذکر می باشد. در صورت مشاهده محازات شلاق و حتی قتل اعمال میشود.
- اشتغال به شغل وکالت ممنوع است و نوعی بدعت در دین محسوب شده و وکیل کافر خواهد بود.
- نشستن زن و شوهر در کنار هم ممنوع است، مخصوصا اگر در مقابل خانواده دختر باشد.
- لباس و پوشش هم باید طبق چیزی باشد که داعش دستور آنرا می دهد.

http://bit.ly/SKIDUn
آهای مردم عالم!
این اسلام پبامبر ما نیست...این دین ساختگی عده ایی حرامزاده است...
آهای شرق و غرب عالم!
چند کیلومتر آنطرف تر از "موصل" ، در "کربلا" ، اسلام این حیوانات سر اسلام ما را هم بریده است...
✔راستی بیانیه " #داعش " را که چند وقت پیش منتشر شد خواندید؟!
خط آخرش گفته بود:
«فان الحسین و اتباعه هم اعداء لنا و هدف شرعی لداعش»
"همانا حسین و پیروانش دشمنان ما و هدف شرعی گروه داعش هستند"
http://bit.ly/1kihiiw

/ 0 نظر / 48 بازدید