قتل عام فرهنگی...

غفلت از عنصری لبریز از شادابی و پاکی و سرشار از نیروی بالقوه، که اگر به حرکت درآید هیج سدی مانع آن نیست...همان  نیرویی که مسؤولین نظام میتوانستند با هدایت درست آن موجبات جهش مادی و معنوی جامعه را بسیار بیشتر از آنچه در این سالها بوده است فراهم کنند، اما حیف و صد حیف که هیچ دولتی تا کنون قدم اساسی برای رفع مشکلات جوانان از جمله اشتغال و ازدواج برنداشته است و همچنان این انرژی خاموش تا لحظه انفجار خود فاصله ها دارد...
اگر تجربه های درخشانی چون دفاع مقدس و جانفشانی جوانان آنروز نبود هیچگاه ادعا نمیکردیم که جوانان ایران ما، هم در استعداد و خلاقیت، و هم در هم افزایی فکری و فرهنگی و هم در مجاهدتهای عملی تا مرز تقدیم جان، در جهان  مادیگرای امروز بی نظیرند و انصافا نمونه ایی ندارند...
اما مع الاسف ضعفهای مدیریتی و تمایل بیش از حد به اصالت تجربه و میدان ندادن به خوش فکری و تلاش بی توقع جوانان که مایه سرکوب نیروی پاک جوانی است از یک سو، و فرصت طلبی و سوء استفاده از وضع موجود توسط دشمن از سوی دیگر، و همچنین نگاه تنگ نظرانه و سنتی به مقوله شادی و نشاط و روحیه جوانی ، برآیندی نامطلوب و متعارض با اهداف تعالی بخش انقلاب برایمان به ارمغان آورد...
راهکار ساده دشمن برای خروج از انزوای جوان، به کام برخی جوانان ناپخته شیرین آمد و باز غفلت مسولین مزید بر علت شد و پدیده ایی نوظهور به نام "تهاجم فرهنگی" یا "شبیخون فرهنگی" آهسته آهسته و بی سروصدا، مانند موریانه ایی شروع به تخریب بنیانهای اصیل اعتقادی و فرهنگی کرد و کار به آنجا رسید که امروز حرکتهایی صد درصد غیر اسلامی مانند " *#آزادیهای_یواشکی*" با افتخار سربلند میکنند و هَل مِن مُبارِز میطلبند...
بدبختانه آنکه همه این اتفاقات در سایه وجود پدری مهربان می افتد که از هیچ تلاشی برای راهنمایی و هدایت مسؤولین و جامعه فروگزار نکرد، تا توانست هشدار داد و راه و چاه را معرفی کرد، اما به قول معروف "کو گوش شنوا..."
اینهمه تاکید بر شکل گیری کرسی های آزاد اندیشی برای همین بود که ریشه های تخریب عقاید در میان جوانان دیده میشد و میشود، بارها فرمودند که "من صدای شکسته شدن پایه های اعتقادی را میشنوم" و "روزی صدایش در خواهد آمد که دیگر دیر شده است" ...
و البته وظیفه دیدبانی و هدایت همین را اقتضا میکند...
همه جوانان باید بدانیم که امروز هم جز بازگشت به نگاه تیز بین و آینده نگر ایشان، راه نجاتی نداریم...قطعا وظیفه عمده در این راه توجه به مطالبات رهبر عزیز و تحقق شاخصه های فردی مد نظر ایشان در هر یک از ماست.

《کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی میکند، یک "تهاجم‌فرهنگی" بلکه باید گفت یک «شبیخون فرهنگی» یک «غارت فرهنگی» و یک «قتل عام فرهنگی» است. امروز دشمن این کار را با ما میکند. چه‌کسی میتواند ازاین فضیلتها دفاع کند؟ آن جوان مؤمنی که دل به دنیا نبسته، دل به منافع شخصی نبسته و میتواند بایستد و از فضیلتها دفاع کند. کسی که خودش آلوده و گرفتاراست که نمیتواند از فضیلتها دفاع کند! این جوان بااخلاص میتواند دفاع کند. این جوان، از انقلاب، از اسلام، از فضایل و ارزشهایاسلامی میتواند دفاع کند.لذا، چندی پیش گفتم: «همه امربه معروف و نهی از منکر کنند.» الآن هم عرض میکنم: نهی از منکر کنید. این، واجب است.این، مسؤولیت شرعی شماست. امروز مسؤولیت انقلابی و سیاسی شما هم هست》
۱۳۷۱/۴/۲۲

/ 0 نظر / 44 بازدید